"Τμηματοποίηση της Πελατειακής Βάσης και πώς Χρησιμοποιείται
για την Δημιουργία Αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλάνου"

Χορηγοί


Communication Sponsors

Ασφαλιστικό Marketing

ICAP


Online Sponsors

Insurance Daily

Derivatives.gr

Capital.gr


Printed Media Sponsor

Kefalaio


Executives Recruitment Sponsor

Job Hunter Network


Gift Sponsor

Fun Promotion


Public Relations Sponsor

Action Global Communications