"Τμηματοποίηση της Πελατειακής Βάσης και πώς Χρησιμοποιείται
για την Δημιουργία Αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλάνου"

1ο Μέρος
"Μεθοδολογία και χρήση του Segmentation"
  Συγγραφέας του βιβλίου ‘Data Mining Techniques in CRM: Inside Segmentation’   Ειδικός σε Θέματα Ανάλυσης
και Σχεδιασμού Εφαρμογών
CRM & Customer Intelligence
 
2ο Μέρος
"Τεχνικές παρουσιάσεις & Case Studies"
  Διευθύνουσα Σύμβουλος, Predicta   Senior Customer Intelligence Consultant, SAS Institute SA  
3ο Μέρος
"Case studies από διαφορετικά industries
για τα είδη segmentation που χρησιμοποιούνται"
  Senior Manager Δ/νσης Ανάπτυξης Εργασιών Τραπεζικής Ιδιωτών, Τράπεζα Πειραιώς   CRM Manager, WIND Telecommunications S.A. Marketing division / CRM function   Head of Analytics & BI
EFG Eurolife Ασφαλιστική
  Director, Technology Consulting, ICAP Group
sponsors
1ο Μέρος:
"Μεθοδολογία και χρήση του Segmentation"
Εισηγητές:
Τσιπτσής Κωνσταντίνος, MSc, Συγγραφέας του βιβλίου
"Data Mining Techniques in CRM: Inside Segmentation"
&
Γουδέλης Γεώργιος, MSc, Ειδικός σε Θέματα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εφαρμογών CRM & Customer Intelligence

10.00 - 10.15Πότε χρησιμοποιείται το Segmentation (K.Τσιπτσής)
10.15 - 10.30Είδη Segmentation και εφαρμογές (K.Τσιπτσής)
10.30 - 10.45Μεθοδολογία Segmentation και ανάγκες σε δεδομένα (Γ.Γουδέλης)
10.45 - 11.00KPIs για την παρακολούθηση και ανάλυση των Segments (Γ.Γουδέλης)
11.00 - 11.15Market Research & Segmentation (K.Τσιπτσής)
11.15 - 11.30Δημιουργία Στρατηγικού Πλάνου & Segmentation (K.Τσιπτσής)
11.30 - 12.00Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 
12.00 - 12.30Coffee Break

2ο Μέρος:
"Τεχνικές παρουσιάσεις & Case Studies"
Demos από εταιρίες λογισμικού data mining με υποψήφια εργαλεία:
12.30 - 12.45Τμηματοποίηση του πελατολογίου με την χρήση της μεθοδολογίας "Two Rivers" (Κουτρουβή Ιωάννα, MSc)
12.45 - 12.50Ερωτήσεις - Απαντήσεις
12.50 - 13.05Επαναπροσδιορίζοντας την Επιχειρηματικότητα στο Λιανεμπόριο με την Αξιοποίηση των Πληροφοριών που Προκύπτουν από τις Κάρτες Πιστότητας (Μπαλτά Βασιλική, MSc)
13.05 - 13.10Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 
13.10 - 14.00Light Snack

3ο Μέρος:
"Case studies από διαφορετικά industries
για τα είδη segmentation που χρησιμοποιούνται"
14.00 - 14.15Χρήση του Segmentation στην Λιανική Τραπεζική (Αγγέλης Βασίλης, Ph.D)
14.15 - 14.20Ερωτήσεις - Απαντήσεις
14.20 - 14.35Χρήση του Segmentation στην Κινητή Τηλεφωνία (Κοκκάλας Κυριάκος, MSc)
14.35 - 14.40Ερωτήσεις - Απαντήσεις
14.40 - 14.55Τμηματοποίηση Πελατειακής Βάσης στην Ασφαλιστική Αγορά (Ματσούκας Χρήστος, MSc)
14.55 - 15.00Ερωτήσεις - Απαντήσεις
15.00 - 15.15Χρήση του Customer & Micro-market Segmentation στην αγορά CPG/FMCG: Στοχοποίηση πελατών και σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων με την βοήθεια Sales Analytics (Μητρόπουλος Γιώργος, MSc)
15.15 - 15.20Ερωτήσεις - Απαντήσεις
15.20Τέλος του συνεδρίου