"Τμηματοποίηση της Πελατειακής Βάσης και πώς Χρησιμοποιείται
για την Δημιουργία Αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλάνου"

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως
σε στελέχη CRM & Marketing.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες:

  • CRM & Campaign Management
  • Strategic Marketing
  • Market Research
  • New Product Development
  • Direct Marketing
  • Data Mining