"Τμηματοποίηση της Πελατειακής Βάσης και πώς Χρησιμοποιείται
για την Δημιουργία Αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλάνου"

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στα:

Τηλ: +30-210.6846329
Fax: +30-210.6841789
Email: info@crm-analytics.gr
  info@financial-academy.eu