"Τμηματοποίηση της Πελατειακής Βάσης και πώς Χρησιμοποιείται
για την Δημιουργία Αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλάνου"

Πρόγραμμα

1ο Μέρος
"Μεθοδολογία και χρήση του Segmentation"
10.00 Πότε χρησιμοποιείται το Segmentation Τσιπτσής Κωνσταντίνος, MSc Συγγραφέας του βιβλίου ‘Data Mining Techniques in CRM: Inside Segmentation’
10.15 Είδη Segmentation και εφαρμογές Τσιπτσής Κωνσταντίνος, MSc Συγγραφέας του βιβλίου ‘Data Mining Techniques in CRM: Inside Segmentation’
10.30 Μεθοδολογία Segmentation και ανάγκες σε δεδομένα Γουδέλης Γιώργος, MSc Ειδικός σε Θέματα Ανάλυσης
και Σχεδιασμού Εφαρμογών
CRM & Customer Intelligence
10.45 KPIs για την παρακολούθηση και ανάλυση των Segments Γουδέλης Γιώργος, MSc Ειδικός σε Θέματα Ανάλυσης
και Σχεδιασμού Εφαρμογών
CRM & Customer Intelligence
11.00 Market Research & Segmentation Τσιπτσής Κωνσταντίνος, MSc Συγγραφέας του βιβλίου ‘Data Mining Techniques in CRM: Inside Segmentation’
11.15 Δημιουργία Στρατηγικού Πλάνου & Segmentation Τσιπτσής Κωνσταντίνος, MSc Συγγραφέας του βιβλίου ‘Data Mining Techniques in CRM: Inside Segmentation’
11.30 - 12.00 Ερωτήσεις - Απαντήσεις
12.00 - 12.30 Coffee Break
 
2ο Μέρος
"Τεχνικές παρουσιάσεις & Case Studies"
12.30 Τμηματοποίηση του πελατολογίου με την χρήση της μεθοδολογίας "Two Rivers" Κουτρουβή Ιωάννα, MSc Διευθύνουσα Σύμβουλος, Predicta
12.45Ερωτήσεις - Απαντήσεις
12.50 Επαναπροσδιορίζοντας την Επιχειρηματικότητα στο Λιανεμπόριο με την Αξιοποίηση των Πληροφοριών που Προκύπτουν από τις Κάρτες Πιστότητας Μπαλτά Βασιλική, MSc Senior Customer Intelligence Consultant, SAS Institute SA
13.05Ερωτήσεις - Απαντήσεις
13.10 - 14.00 Light Snack
 
3ο Μέρος
"Case studies από διαφορετικά industries
για τα είδη segmentation που χρησιμοποιούνται"
14.00 Χρήση του Segmentation στην λιανική τραπεζική Αγγέλης Βασίλης, Ph.D Senior Manager Δ/νσης Ανάπτυξης Εργασιών Τραπεζικής Ιδιωτών, Τράπεζα Πειραιώς
14.15Ερωτήσεις - Απαντήσεις
14.20 Χρήση του Segmentation στην κινητή τηλεφωνία Κοκκάλας Κυριάκος, MSc CRM Manager, WIND Telecommunications S.A. Marketing division / CRM function
14.35Ερωτήσεις - Απαντήσεις
14.40 Τμηματοποίηση Πελατειακής Βάσης στην ασφαλιστική αγορά Ματσούκας Χρήστος, MSc Head of Analytics & BI
EFG Eurolife Ασφαλιστική
14.55Ερωτήσεις - Απαντήσεις
15.00 Χρήση του Customer & Micro-market Segmentation στην αγορά CPG/FMCG: Στοχοποίηση πελατών και σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων με την βοήθεια Sales Analytics Μητρόπουλος Γιώργος, MSc Director, Technology Consulting, ICAP Group
15.15Ερωτήσεις - Απαντήσεις
15.20 Τέλος του συνεδρίου